#a {braulio lehoiaren ileordea ggggggggggggggggggggggggggg {braulio lehoiak ezin zuen jasan uda hartan egiten zuen beroa: #dj gradutik gora egunero+ {horregatik, karramarroaren ile-apaindegira joan zen ilea moztera. --{ilerik gabe ez dut berorik pasako+ --{ilerik gabe askoz arinagoa izango naiz+ --{ilerik gabe egun osoa emango dut basoko bazterrak zaintzen eta animaliak babesten+ {eta berak esan bezala, karramarroak lehoiaren adats luze, dotore eta ederra ebaki zuen. {zigi-zaga+ {ordu asko eta asko eman zituen karramarroak lanean, hain zuen ile oparoa lehoiak+ {bukatu zuenean, {brauliok bere itxura berriaren isla ikusi zuen ispiluan eta..... eta biluzik zegoela iruditu zitzaion+ {ai ama+ {zer egin zuen+ {karramarroaren ile-apaindegitik burumakur atera zen lehoia, benetako lehoia izango ez balitz bezala. {zuhaitz baten azpian eseri zen, #b itzaletan. {pentsakor. {triste. {halako batean, sugea ikusi zuen sator baten atzetik, peskizan. {horrelakoetan, lehoia beti ausart agertzen zen eta satorra babesten zuen sugearen mingain pozoitsuaren aurrean. {baina egun hartan indarge sentitzen zen, ahul, koldar. {eta bere begien aurrean ikusi zuen sugeak nola irensten zuen satorra. {zuhaitzean loroa zegoen eta zur eta lur geratu zen lehoiaren jarrera ikusita. {nola zen posible? {ordura arte euren babeslea izan zen {braulio lehoia ez zen mugitu ere egin satorrari laguntzeko+ --{zer gertatzen zaizu {braulio? -galdegin zion. --{ahul nago. -erantzun zion. --{gaixorik al zaude? --{ilea moztu eta indar guztia galdu dut. {hitz horiek esan bezain pronto negarrez hasi zen lehoia. {lotsatuta zegoen eta uste zuen gainontzeko animaliek ez zutela berarekin ibiltzerik nahiko. {katu txiki bat zirudien, miau egiten zuen orroa beharrean. {nork maitatuko zuen indarrik gabeko lehoi #c bat? {loroari pena eman zion eta, gainera, kezkatuta zegoen basoko animaliak babesik gabe geratzeko arriskuan zeudelako. {zerbait egin behar zuten lehenbailehen+ {basoko animaliek bilera egin zuten. {eta bakoitzak bere iritziak azaltzeari ekin zion. --{ni lehoi indartsuren bat bizi den baso berri baten bila joango naiz. -esan zuen dortokak dardarka. --{zergatik ez gara antolatzen talde bezala piztiengandik babesteko? -bota zuen inurriak. --{eta zergatik ez diogu ileorde bat egiten lehoiari? -proposatu zuen armiarmak. {ahozabalik geratu ziren guztiak armiarmaren ideiarekin. {braulio, beraien babeslea ez ezik, laguna ere bazen. {denek nahi zuten lehoia pozik ikustea eta hori lortzeko edozer egiteko prest zeuden. {armiarmak ideia bikaina izan zuen: {brauliori ileorde bat egingo zioten guztien artean+ ileordea. {eta denbora gehiago pasa baino lehen antxintxika joan ziren #d {braulio lehoiarengana. --{opari bat dugu zuretzat. -hasi zen armiarma. --{ileorde bat egin dizugu. -azaldu zion loroak. {lehoiak eskuetan hartu zuen lagunek egin zioten ileordea. {eta bere buruan jarri zuen. {ikaragarria zen+ {berriz ere sentitzen zuen indarra. {gainera, ile hura berea baino askoz alaiagoa zen, milaka kolore zituelako. {zeinen ondo+ {lehoia berriz ere lehoia zen. {gainera, bero gehiegi egiten zuenean ileordea kendu besterik ez zeukan. {ileorde hura jarrita berriz ere orroa egin zuen lehoiak, bere lagunei esker ona azalduz. {eta, pozarren, ospatzera joan zen. {bapo jan zuen eta ondoren lo geratu zen, seko. {baina lehoia lo zegoela basurde basati batzuk agertu ziren basoko animaliak zirikatu asmoz. {eta beraien arteko borroka hasi zen. {lehoia ez zen inondik inora azaltzen lo seko zegoelako, beraz, gainontzeko guztiek antolatu behar izan zuten erasoarengandik defendatzeko. {horrela, inurriaren aginduetara, ezkurrak, pi7ak, #e kokoak eta bestelako fruituak jaurti zituzten basurde malapartatu haien kontra armiarmak egindako sarea erabiliz. {basurdeek ez zekiten ez zer egin, ez nora joan, eta etorri ziren bide beretik alde egitea erabaki zuten. {braulio lehoia esnatu zenean zalaparta itzela entzun zuen eta hurreratzean bere lagun guztiak ikusi zituen dantzan eta abesten. --{zer dela eta festa hau? -jakin nahi izan zuen. --{basurde gaiztoen erasoa gainditu dugu gure kabuz+ -jakinarazi zion inurriak. {brauliok ez zekien zer esan. {alde batetik errudun sentitzen zen bere lagunei lagundu beharrean lo seko egon zelako. {baina bestetik pozik zegoen haiek ohartu zirelako gai zirela beren kabuz taldean antolatuta edozeri aurre egiteko. {horrela, guztiek zerbait ikasi zutela ikusita, festa hartan den-denek disfrutatu zuten. {lehoia pozik zegoen oparitu zioten ileordearekin lagunek zenbat maite zuten jakin zuelako. {eta gainontzeko animaliak kontent zeuden #f elkarrekin egonez gero ausartak eta indartsuak zirela konturatu zirelako. {jasone {osoro {igartua }<{dunen titi- riteroa<}