• euskara bai euskarari
Gizontasuna eta feminismoa
Helburua:
- Maskulinitate eredu ezberdinak aztertu eta hauen inguruan gogoeta egitea.
- Gizonen eta feminismo ezberdinen inguruko harremanaz hausnartzea.
Edukia:
- Gizonezkook eta espazio ez mistoak / feminismoen espazioak.
- Protagonismoa eta espazio politiko zein sozialen okupazioa.
- Gizonezkook eta indarkeria matxista / indarkeria sexista.
- Lan mundua: enpleguan eta enplegutik kanpo.
- Espazio propioa bilatu / espazio feministekin artikulatu.
- Identitate, subjektibotasuna, deseraikitze prozesuak eta gure posizioen azaltzea.
- Sexualitateak.
- Gizon izatearen pribilegioa. Nola kudeatu?
Baldintza:
Ordutegia: 10:00 – 14:00 / 15:30 - 19:30
Oharra:
- Urtxintxa eskolak luzatutako agiria emango da.
Iraupena:
8 ordu
Egutegia:
Martxoak 24
Lekua:
Bilbo
Prezioa:
45 €